Doa UN 2015


“Allaahumma innaa nas aluka fahmannabiyyiin, wa hifdzal mursaliin, wa ilhaaman malaaikatil muqarrabiin,”

“Yaa faarijal hammi, Yaa kaasyifal ghammi, Yaa man li ‘abdihi yaghfiru wa yarham.” 

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Doa UN 2015"

Posting Komentar

Boarding School
SMA SULTAN AGUNG YOGYAKARTA